Tat Bakliyat

TR

EN

  • Tat Yönetim Sistemleri ile beraber sağlık, iş güvenliği, çevresel, sosyal ve etik iş ahlakının uygulanması ve sürdürülmesine ilişkin gerekli kaynakları sağlayarak sürekli iyileştirmeyi ve geliştirmeyi, uluslararası kabul görmüş standartları esas almayı,
  • Tüm çalışanlara Gıda Güvenliği Kültürü ve Kalite Kültürü bilincinin aşılanmasını sağlamayı, gıda güvenliği kültürünü bir davranış haline getirmeyi,
  • Müşteri beklentilerinin sadece anlaşılması, sağlanması değil bunların da ötesine geçerek odak noktası olmayı ve müşteri memnuniyetini öncelikli olarak sağlamayı,
  • Tüm süreçlerde ve tedarik zincirinde ulusal ve uluslararası mevzuatlara, müşterilerle ve ülkeler arası olan özel anlaşmalara uymayı, tedarik zincirinde bilinci artırmayı,
  • İnovatif araştırma gelişmeye dayalı yeni ürün ve teknoloji çalışmalarıyla süreçleri güncellemeyi,
  • İtibar ve marka değerini ve müşteride TAT Bakliyat’a güven algısını yükseltmeyi

  • ilke edinmiştir.

Tat Yönetim Sistemleri ile beraber sağlık, iş güvenliği, çevresel, sosyal ve etik iş ahlakının uygulanması ve sürdürülmesine ilişkin gerekli kaynakları sağlayarak sürekli iyileştirmeyi ve geliştirmeyi, uluslararası kabul görmüş standartları esas almayı,

Tüm çalışanlara Gıda Güvenliği Kültürü ve Kalite Kültürü bilincinin aşılanmasını sağlamayı, gıda güvenliği kültürünü bir davranış haline getirmeyi,

Müşteri beklentilerinin sadece anlaşılması, sağlanması değil bunların da ötesine geçerek odak noktası olmayı ve müşteri memnuniyetini öncelikli olarak sağlamayı,

Tüm süreçlerde ve tedarik zincirinde ulusal ve uluslararası mevzuatlara, müşterilerle ve ülkeler arası olan özel anlaşmalara uymayı, tedarik zincirinde bilinci artırmayı,

İnovatif araştırma gelişmeye dayalı yeni ürün ve teknoloji çalışmalarıyla süreçleri güncellemeyi,

İtibar ve marka değerini ve müşteride TAT Bakliyat’a güven algısını yükseltmeyi,

ilke edinmiştir.

CV'nizi bizimle paylaşın