Tat Bakliyat

TR

EN

Memişoğlu Tarım Ürünleri TicLtd Şti, Tat Bakliyat ailesi olarak kurulduğumuz günden bugüne, gücünü topraktan alan tarımsal ürünlerimizle faaliyet göstermekteyiz. Yatırımlarımızı yaparken, çevresel açıdan sürdürülebilir, sosyal açıdan sorumlu ve ekonomik büyümeyi destekleyen bir strateji ile yapmaktayız. Küreselleşen tarım politikaları, tahılların üretimine olan ilgiyi artırmakta ve tarımsal üretimde monokültürü öne çıkarmaktadır. Üretimde yaşanan değişim yanında, gelir seviyesindeki değişim ve hızlı kentleşme, beslenme alışkanlıklarından gıda teminine kadar tarımsal ürünlere olan talebe farklı bir boyut kazandırmaktadır. Tüm bu gelişmeler, toprak ve su kaynaklarının korunması yanında insanların ana protein kaynağı olan baklagillerin üretimini ve tüketimini önemli ölçüde etkilemektedir. Bu süreçte şirket politikamız dünyamızı daha temiz ve gelecek kuşaklar için daha yaşanabilir bir hayat bırakmak, doğal ve kültürel mirasa sahip çıkmak için, tüm bağlı ortaklık ve işbirliklerimizdeekolojik sisteme saygı duymayı amaçlamaktadır.

Sürdürülebilirlik faaliyetleri kapsamında firmamız çevre, sosyal ve kurumsal yönetim temelinde ele alıp, bu alandaki faaliyetlerini her geçen gün iyileştirmektedir.

Doğal dengeyi koruyarak, çevreye dost, sürdürülebilir tarımsal üretim yapıyoruz ve sağlıklı gıda tedariğine önem veriyoruz.

Çevremizi korumak adına politikalar uygulayarak, doğaya ve çevreye karşı sorumluluk bilinci içerisinde hareket ederek, faaliyetlerimizi çevreye saygı prensibi doğrultusunda yürütmekteyiz. İklim değişikliği üzerindeki etkilerimizi en aza indirmek için, operasyonlarımızın her aşamasında enerji kullanımını azaltan ve enerji verimliliğini artıran çalışmalar yapıyoruz.

Tüm operasyonlarımızda su ve doğal kaynakların kullanımını azaltmayı ve mümkün olan en verimli şekilde kullanmayı amaçlıyoruz.

Faaliyetlerimiz neticesinde ortaya çıkan atıkları kaynağında azaltma, tekrar değerlendirme, geri dönüştürme amaçlı çalışmalar yapıyor; mevzuat tarafından öngörülen şekilde bertaraf ediyoruz.Atık yönetimine ilişkin düzenlemeler yaparak; ambalaj ve katı atıkların kontrolü ve imha edilmesi ve faaliyetlerimizden kaynaklanan atıkların en aza indirilmesini amaçlıyoruz.

Ekolojik dengeyi korumak için, doğal kaynak kullanımı azaltmak ve geri dönüştürebilir materyallerin tüketimini sağlayacak şekilde çalışmalarımızı yürütüyoruz.

Çalışanlarımıza; çevrenin korunması, çevresel sürdürülebilirliğin nasıl sağlanacağı yönünde eğitimler vererek farkındalık sağlıyoruz.

İş sağlığı ve güvenliği ile ilgili olarak gerekli olan tüm önlemleri almaktayız veiş kazasına yol açan unsurları ortadan kaldırmak için gerekli tüm çalışmaları yapmaktayız. Ayrıca çalışanlarımıza iş başı öncesi İş sağlığı ve Güvenliği konusunda eğitim vererek, bu eğitimleri periyodik olarak yenileyerek bilinçlenmenin artmasını hedefliyoruz.

Sürdürülebilirlik uygulamalarını benimseyerek, şirketin verimlilik ve karlılığına katkı sağlamayı;

finansal ve operasyonel sürdürülebilir büyümeyi sağlayarak tüm hissedarlarına değer yaratmayı hedefliyoruz. Bu şekilde müşterilerimiz ve tedarikçilerimizle olan ilişkilerimizde en yüksek memnuniyeti sağlamayı çalışıyoruz.

Kişisel verilerin korunmasına ilişkin düzenlenen kanunlara uyum sağlayarak hem paydaşlarımızın, hem çalışanlarımızın hem de müşterilerimizin veri gizliliğini koruyoruz.

İş etiği ve ahlakına ilişkin değerlere bağlı kalarak tüm süreçlerimizde sosyal haklarımızın korunmasına yönelik çalışmalar yapıyoruz. Bir adım önde olmak, fark yaratmak ve çalışanlarımızı en iyi şekilde motive etmek adına öğrenmeye ve gelişmeye yönelik şirket içi ve şirket dışı programlarla organizasyonel gelişimimizi sürekli kılmayı hedefliyoruz.

Rüşvet ve yolsuzluğa hiçbir şekilde izin vermiyoruz. Sürdürülebilirlik faaliyetlerini şeffaflık içinde yürütürken; menfaat sahiplerinin, çalışanların, pay sahiplerinin ve tedarikçilerin ihtiyaçlarını gözeterek sürdürmeyi amaçlıyoruz.

Firmamızın çalışma ruhunu oluşturan temel kriter, ürünlerimizi sağlıklı, lezzetli, güvenilir ve kaliteli olarak üretmek ve aynı şekildeki hizmetimiz ile siz tüketicilerimizin beğenisine sunarak; gelecek nesiller için daha yaşanılabilir bir dünya bırakmayı hedefliyoruz.

Memişoğlu Tarım Ürünleri TicLtd Şti, Tat Bakliyat ailesi olarak kurulduğumuz günden bugüne, gücünü topraktan alan tarımsal ürünlerimizle faaliyet göstermekteyiz. Yatırımlarımızı yaparken, çevresel açıdan sürdürülebilir, sosyal açıdan sorumlu ve ekonomik büyümeyi destekleyen bir strateji ile yapmaktayız. Küreselleşen tarım politikaları, tahılların üretimine olan ilgiyi artırmakta ve tarımsal üretimde monokültürü öne çıkarmaktadır. Üretimde yaşanan değişim yanında, gelir seviyesindeki değişim ve hızlı kentleşme, beslenme alışkanlıklarından gıda teminine kadar tarımsal ürünlere olan talebe farklı bir boyut kazandırmaktadır. Tüm bu gelişmeler, toprak ve su kaynaklarının korunması yanında insanların ana protein kaynağı olan baklagillerin üretimini ve tüketimini önemli ölçüde etkilemektedir. Bu süreçte şirket politikamız dünyamızı daha temiz ve gelecek kuşaklar için daha yaşanabilir bir hayat bırakmak, doğal ve kültürel mirasa sahip çıkmak için, tüm bağlı ortaklık ve işbirliklerimizdeekolojik sisteme saygı duymayı amaçlamaktadır.

Sürdürülebilirlik faaliyetleri kapsamında firmamız çevre, sosyal ve kurumsal yönetim temelinde ele alıp, bu alandaki faaliyetlerini her geçen gün iyileştirmektedir.

Doğal dengeyi koruyarak, çevreye dost, sürdürülebilir tarımsal üretim yapıyoruz ve sağlıklı gıda tedariğine önem veriyoruz.

Çevremizi korumak adına politikalar uygulayarak, doğaya ve çevreye karşı sorumluluk bilinci içerisinde hareket ederek, faaliyetlerimizi çevreye saygı prensibi doğrultusunda yürütmekteyiz. İklim değişikliği üzerindeki etkilerimizi en aza indirmek için, operasyonlarımızın her aşamasında enerji kullanımını azaltan ve enerji verimliliğini artıran çalışmalar yapıyoruz.

Tüm operasyonlarımızda su ve doğal kaynakların kullanımını azaltmayı ve mümkün olan en verimli şekilde kullanmayı amaçlıyoruz.

Faaliyetlerimiz neticesinde ortaya çıkan atıkları kaynağında azaltma, tekrar değerlendirme, geri dönüştürme amaçlı çalışmalar yapıyor; mevzuat tarafından öngörülen şekilde bertaraf ediyoruz.Atık yönetimine ilişkin düzenlemeler yaparak; ambalaj ve katı atıkların kontrolü ve imha edilmesi ve faaliyetlerimizden kaynaklanan atıkların en aza indirilmesini amaçlıyoruz.

Ekolojik dengeyi korumak için, doğal kaynak kullanımı azaltmak ve geri dönüştürebilir materyallerin tüketimini sağlayacak şekilde çalışmalarımızı yürütüyoruz.

Çalışanlarımıza; çevrenin korunması, çevresel sürdürülebilirliğin nasıl sağlanacağı yönünde eğitimler vererek farkındalık sağlıyoruz.

İş sağlığı ve güvenliği ile ilgili olarak gerekli olan tüm önlemleri almaktayız veiş kazasına yol açan unsurları ortadan kaldırmak için gerekli tüm çalışmaları yapmaktayız. Ayrıca çalışanlarımıza iş başı öncesi İş sağlığı ve Güvenliği konusunda eğitim vererek, bu eğitimleri periyodik olarak yenileyerek bilinçlenmenin artmasını hedefliyoruz.

Sürdürülebilirlik uygulamalarını benimseyerek, şirketin verimlilik ve karlılığına katkı sağlamayı;

finansal ve operasyonel sürdürülebilir büyümeyi sağlayarak tüm hissedarlarına değer yaratmayı hedefliyoruz. Bu şekilde müşterilerimiz ve tedarikçilerimizle olan ilişkilerimizde en yüksek memnuniyeti sağlamayı çalışıyoruz.

Kişisel verilerin korunmasına ilişkin düzenlenen kanunlara uyum sağlayarak hem paydaşlarımızın, hem çalışanlarımızın hem de müşterilerimizin veri gizliliğini koruyoruz.

İş etiği ve ahlakına ilişkin değerlere bağlı kalarak tüm süreçlerimizde sosyal haklarımızın korunmasına yönelik çalışmalar yapıyoruz. Bir adım önde olmak, fark yaratmak ve çalışanlarımızı en iyi şekilde motive etmek adına öğrenmeye ve gelişmeye yönelik şirket içi ve şirket dışı programlarla organizasyonel gelişimimizi sürekli kılmayı hedefliyoruz.

Rüşvet ve yolsuzluğa hiçbir şekilde izin vermiyoruz. Sürdürülebilirlik faaliyetlerini şeffaflık içinde yürütürken; menfaat sahiplerinin, çalışanların, pay sahiplerinin ve tedarikçilerin ihtiyaçlarını gözeterek sürdürmeyi amaçlıyoruz.

Firmamızın çalışma ruhunu oluşturan temel kriter, ürünlerimizi sağlıklı, lezzetli, güvenilir ve kaliteli olarak üretmek ve aynı şekildeki hizmetimiz ile siz tüketicilerimizin beğenisine sunarak; gelecek nesiller için daha yaşanılabilir bir dünya bırakmayı hedefliyoruz.

CV'nizi bizimle paylaşın