Tat Bakliyat

TR

EN

Tüm çalışanlarımızın insan onuruna uygun çalışma koşullarında, sağlıklı ve güvenli bir ortamda çalışma hakkı olduğuna inanırız. Bu nedenle çalışanlarımızı korur, destekler ve onlara karşı sorumluklarımızı ciddiye alırız. Çalışanlarımızın güvenli ve etik olarak çalışması öncelikli hedefimizdir.

Yasal yükümlülüklerin ötesinde en iyi çevresel çözüm uygulamaları ve çevre dostu teknolojilerin gelişmesine ve yayılmasına yardımcı olmaktayız. Çevre bilincini artıracak her türlü girişime destek sağlamaktayız. Tesislerimiz ve operasyonlarımız tüm uygulamalarda çevresel önemi baz alarak hareket etmekte; koruma, korunma, atık kontrolü ve atık azaltma yoluyla hareket etmektedir.

Faaliyet gösterdiğimiz tüm coğrafyalarda topluma karşı tüm sosyal ve çevresel sorumluluklarımızı, kamu ve sivil toplum kuruluşları ve diğer iş ortaklarımız ile iş birliği içerisinde yerine getirme konusunda özen göstermekteyiz.

İnsan kaynaklarımızın, sürdürülebilir olmanın temel unsuru olduğuna inanmaktayız. Bu sebeple çalışanlarımıza adil yaklaşırız; ayrımcı olmayan, din, dil, ırk, renk, cinsiyet, siyasi düşünce, mezhep, yaş, fiziksel engel vb. konularda tarafsız ve adil olmayı ilke edinen; çalışanların özlük haklarını tam ve doğru biçimde kullanmasını sağlayan bir ortam sunarak güvenli ve sağlıklı çalışma ortamı taahhüt ederiz.

Faaliyet gösterdiğimiz ülkelerde ve kendi ülkemizde gelenek ve kültürlere saygılı davranır ve tüm yasal kurallara uygun hareket ederiz.

Çalışanlarımıza ve toplumumuza destek olmak amaçlı;
Türkiye Diyanet Vakfı, Sosyal Yardım Kuruluşları, Sivil Toplum Kuruluşları vb. yerlerden tarafımıza bildirilen ihtiyaç sahiplerine gıda ve erzak yardımı yapılması

İl Milli eğitim Müdürlüğü ile yapılan protokoller sonucu belirlenen Eğitim Kurumlarının her türlü ihtiyaçlarının karşılanıp destek sağlanması

Çalışanlara 3 ayda bir gıda kolisi

Ramazan ayında ihtiyaç sahiplerine erzak kolisi dağıtımı

Türkiye Diyanet Vakfı aracılığı ile yurt içinde ve yurt dışında insani yardım desteğinin yapılması Konularında ve daha birçok alanda çalışmalar yürütmekte ve bu alanda daha kapsamlı destekler vermeyi amaç etmekteyiz.
Tüm faaliyetlerimizde toplum yararını gözetmeyi ön planda tutmaktayız.

CV'nizi bizimle paylaşın